10:08, 09/08/2018

Phát hiện thêm 44 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết vừa phát hiện thêm 44 hang động mới trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình). Bước đầu nhóm nghiên cứu đã tiếp cận, xác định tọa độ và tiến hành mô tả cơ bản các hang động này.

Thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết vừa phát hiện thêm 44 hang động mới trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình). Bước đầu nhóm nghiên cứu đã tiếp cận, xác định tọa độ và tiến hành mô tả cơ bản các hang động này.

 


Theo đó, các động được phát hiện mới nằm trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng tại các xã: Dân Hóa, Hóa Sơn, Trung Hóa, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) với 33 hang động, tiếp đến là xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) với 9 hang động và cuối cùng là các xã: Trường Sơn, Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) với 2 hang động.


Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 44 hang động được phát hiện mới nằm trong 6 hệ tầng địa chất khác nhau gồm: La Khê, Bắc Sơn, Mụ Giạ, Cát Đằng, Mục Bãi, Lệ Ninh. Trong đó, phần lớn các hang động tập trung chủ yếu ở hệ tầng địa chất La Khê và Bắc Sơn. Đây là hai hệ tầng chiếm diện tích lớn nhất và có tuổi địa chất cổ trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Các hang động mới đa phần phân bố ở các độ cao dao động từ 44m đến 602m so với mực nước biển, trong đó độ cao các động phổ biến nhiều nhất từ 200m đến 350m. Thạch nhũ tại các hang động mới được phát hiện gồm 4 dạng cơ bản là: thạch nhũ dạng mái và thác đá, thạch nhũ dạng phân tán, thạch nhũ được tạo bởi dòng chảy của nước, thạch nhũ do tích tụ của khoáng chất.


Với việc bổ sung thêm 44 hang động mới, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận có tổng số 405 hang động được phát hiện ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

G.C