Google số hóa 3D và quảng bá lăng Tự Đức trên toàn thế giới Google số hóa 3D và quảng bá lăng Tự Đức trên toàn thế giới
Cùng với nhiều công trình nổi tiếng thế giới như: đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson, đền thờ thần Apollo…, lăng Tự Đức của Việt Nam được số hóa 3D và quảng bá trên toàn cầu.