Đi tìm “long mạch” thị trường bất động sản Khánh Hòa Đi tìm “long mạch” thị trường bất động sản Khánh Hòa
Với số lượng khách du lịch ngày càng tăng, cùng với nhiều quy hoạch mới được phê duyệt, các sản phẩm bất động sản phục vụ ngành du lịch sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng tại Khánh Hòa.