Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang: Tiếp tục giảng dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giao chỉ tiêu đào tạo các lớp học chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, sáng 9-4.  

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Đây là những cuốn sách giáo khoa nằm trong danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 9-2-2021.

Tổ chức Ngày hội giao lưu tiếng Anh cho trẻ mầm non

Sáng 9-4, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sáng tổ chức Ngày hội giao lưu tiếng Anh dành cho trẻ mầm non từ 3 đến 6 tuổi.

 
.

các thông tin tiện ích