Hoàn thành chấm thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận cho học viên ngành Điều khiển tàu biển quân sự khóa 61

Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chấm thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho học viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển quân sự khóa 61.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 trong ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh.

Ngành Giáo dục tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có kế hoạch về việc tuyên truyền, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) thay thế cho Bảo hiểm y tế giấy trong ngành GD.

 
.

các thông tin tiện ích