Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số: Học sinh tự tin rõ rệt

Qua nhiều mùa hè ngành Giáo dục và Đào tạo kiên trì thực hiện tăng cường tiếng Việt cho học sinh mầm non và tiểu học người dân tộc thiểu số, các em đã tự tin rõ rệt trong giao tiếp, học tập.

Học viện Hải quân: Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện

Học viện Hải quân vừa tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị hậu cần và giải pháp thực hiện công tác hậu cần năm 2018.

Tập huấn tích hợp việc học tập Bác trong giáo dục mầm non

Việc tích hợp được thực hiện thông qua các nhóm phương pháp như: tác động bằng tình cảm, trực quan minh họa, thực hành, đánh giá, nêu gương...

 
.

các thông tin tiện ích