Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở triển khai công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2024.