Hơn 80 cán bộ, cộng tác viên dân số tham gia Hội thi “Chất lượng dân số - trách nhiệm giống nòi” Hơn 80 cán bộ, cộng tác viên dân số tham gia Hội thi “Chất lượng dân số - trách nhiệm giống nòi”
Ngày 6-6, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội thi “Chất lượng dân số - trách nhiệm giống nòi”. Có 4 đội, đại diện cho các huyện, thị: Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa tham gia.