Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về phòng, chống dịch Covid-19 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về phòng, chống dịch Covid-19
Chiều 3-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, có đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.