Giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 29-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tham dự.