10:01, 19/01/2023

Hơn 266,023 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 18/1/2023 có 19.660 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.023.532 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.468.075 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.892.893 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.662.564 liều.

Trong ngày 18/1/2023 có 19.660 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.023.532 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.468.075 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.892.893 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.662.564 liều.
 

 

Theo TTXVN