07:01, 12/01/2023

Hơn 265,635 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 11/1/2023 có 32.633 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.635.648 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.463.345 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.872.185 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.300.118 liều.
 

Trong ngày 11/1/2023 có 32.633 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.635.648 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.463.345 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.872.185 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.300.118 liều.

 

Theo TTXVN