Ngày ASEAN tại Venezuela giới thiệu bản sắc văn hóa và con người ASEAN Ngày ASEAN tại Venezuela giới thiệu bản sắc văn hóa và con người ASEAN
Thứ trưởng Ngoại giao Tatiana Pugh Moreno nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức Ngày ASEAN và Hội chợ ẩm thực quốc tế ASEAN, khẳng định sự kiện sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Venezuela-ASEAN.