Cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy

Tại cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy theo hình thức trực tuyến ngày 31/5 vừa qua, Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng. 

ASEAN khởi động kế hoạch hành động chống rác thải biển

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm nay (28/5) khởi động Kế hoạch Hành động chống rác thải biển giai đoạn 2021-2025 nhằm cung cấp chiến lược chung để giải quyết vấn đề rác thải biển trong toàn khu vực.

Hội thảo triển khai Kế hoạch Công tác giai đoạn IV Sáng kiến Liên kết ASEAN

Triển khai kết quả năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, ngày 21/5, Hội thảo Khu vực triển khai Kế hoạch Công tác giai đoạn IV (2021-2025) của Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 
.

các thông tin tiện ích