Chỉ vì nông nổi Chỉ vì nông nổi
3 bị cáo tham gia phiên tòa phúc thẩm đều còn rất trẻ, lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi; dáng vẻ cũng không có vẻ bặm trợn, đầu trộm đuôi cướp. Nhìn vào lý lịch, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự. Lý do đưa đẩy các bị cáo đi ăn trộm chỉ đơn giản là do quá nông nổi, thiếu hiểu biết nên nhắm mắt làm liều.