Công bố vùng nước cảng biển tỉnh

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 20 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Hướng dẫn liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của hợp tác xã

Đây là nội dung tại Công văn 2151/TCT-KK của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông.

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.  

 
.

các thông tin tiện ích