Bay cùng cánh dù 
Bay cùng cánh dù 
Bình minh ló rạng, trên bầu trời phớt hồng của tỉnh Phú Yên, từng cánh dù lần lượt bung mở, nhẹ nhàng bay trên không. Để có thể rời cửa máy bay, bay bổng giữa trời cao, các học viên của Trường Sĩ quan Không quân phải rèn luyện rất nghiêm túc từng động tác và chiến thắng chính mình.