Lính
Lính "115 trên biển"
Trong những tình huống cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp, dù đại dương đang cuộn sôi sóng dữ, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải vẫn đè sóng, ngược gió, tức tốc ra khơi, bất chấp hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ. Họ chính là lính "115 trên biển", sẵn sàng nhận lệnh cứu nạn, cứu hộ bất kể thời gian nào.​​​​​​​