10:01, 16/01/2023

Hơn 265,906 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 15/1/2023 có 22.740 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.906.862 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.466.925 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.892.848 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.547.089 liều.
 

Trong ngày 15/1/2023 có 22.740 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.906.862 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.466.925 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.892.848 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.547.089 liều.
 
 
Theo TTXVN