11:01, 13/01/2023

Hơn 265,668 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 12/1/2023 có 32.681 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.668.329 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.463.969 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.872.223 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.332.137 liều.
 

Trong ngày 12/1/2023 có 32.681 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.668.329 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.463.969 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.872.223 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.332.137 liều.

 

Theo TTXVN