04:04, 13/04/2018

Quảng Nam: Công nhận 7 điểm du lịch

UBND tỉnh Quảng Nam vừa công nhận một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa công nhận một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, có 7 điểm du lịch được công nhận đợt này và đều nằm trên địa bàn TP. Hội An, bao gồm: làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà); làng mộc Kim Bồng (xã Cẩm Kim); làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà); bãi biển An Bàng (phường Cẩm An); bãi biển Cửa Đại (phường Cửa Đại); làng lụa Hội An (28 Nguyễn Tất Thành, Hội An); công viên đất nung Thanh Hà (khối Nam Diêu, phường Thanh Hà).


G.C