22:47, 07/05/2024

Công an tỉnh: Công bố mô hình một cửa tại Công an phường Vĩnh Nguyên

V. NHẤT

Sáng 7-5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố mô hình một cửa cải cách hành chính tại Công an phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang).

Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND TP. Nha Trang chúc mừng Công an phường Vĩnh Nguyên ra mắt mô hình một cửa cải cách hành chính.
Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND TP. Nha Trang chúc mừng Công an phường Vĩnh Nguyên ra mắt mô hình một cửa cải cách hành chính.

Đây là mô hình được Công an tỉnh chọn làm điểm trong toàn tỉnh. Theo đó, mô hình được triển khai đồng bộ 10 tiêu chí về cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh, gồm các lĩnh vực như: Đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; cấp, quản lý căn cước công dân; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý xuất nhập cảnh…

Mô hình một cửa cải cách hành chính của Công an phường Vĩnh Nguyên.
Mô hình một cửa cải cách hành chính của Công an phường Vĩnh Nguyên.

Mô hình đã được chuẩn bị và đưa vào thực hiện thí điểm từ tháng 10-2022. Theo đó, trung bình mỗi ngày, Công an phường Vĩnh Nguyên tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ qua cổng dịch vụ công; các hồ sơ đã được giải quyết đúng quy trình, thời hạn, góp phần tiết kiệm thời gian cho người dân. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của mô hình, Công an tỉnh sẽ nhân rộng đến 100% công an cấp xã trong tỉnh nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức và cá nhân hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

V. NHẤT