07:04, 01/04/2023

Khánh Sơn phấn đấu sớm thoát khỏi huyện nghèo

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện miền núi Khánh Sơn luôn là căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh. Sau giải phóng, nhất là từ khi tái lập huyện (ngày 27-6-1985), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Sơn đã từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Địa phương đã tận dụng lợi thế riêng có, tập trung phát triển nông nghiệp, trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 1.908ha sầu riêng, 752ha chuối, 345ha bưởi da xanh, 71ha chôm chôm, 455ha các loại cây ăn quả khác. 
 

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện miền núi Khánh Sơn luôn là căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh. Sau giải phóng, nhất là từ khi tái lập huyện (ngày 27-6-1985), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Sơn đã từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Địa phương đã tận dụng lợi thế riêng có, tập trung phát triển nông nghiệp, trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 1.908ha sầu riêng, 752ha chuối, 345ha bưởi da xanh, 71ha chôm chôm, 455ha các loại cây ăn quả khác. 
 
 
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn.
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Khánh Sơn tại Bia chiến thắng trận Thiềm Đầu Thủy (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn).
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Khánh Sơn tại Bia chiến thắng trận Thiềm Đầu Thủy (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn).

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Khánh Sơn.
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Khánh Sơn.

 

Thanh niên huyện Khánh Sơn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thanh niên huyện Khánh Sơn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm sự ổn định về quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phấn đấu đưa Khánh Sơn sớm thoát khỏi huyện nghèo. Huyện phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 10%; giá trị dịch vụ - du lịch tăng bình quân hàng năm 10%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8%; có 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt 15 tiêu chí trở lên và 2 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt 38 giường bệnh/10.000 dân; đạt 8 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 95%; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh…

 

Một góc thị trấn Tô Hạp ngày nay.
Một góc thị trấn Tô Hạp ngày nay.

 

Thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Sơn được nâng cao nhờ trồng cây sầu riêng.
Thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Sơn được nâng cao nhờ trồng cây sầu riêng.

 

Chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Khánh Sơn. (Ảnh do địa phương cung cấp)
Chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Khánh Sơn. (Ảnh do địa phương cung cấp)

 

Công trình hồ chứa nước Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam) đang được đầu tư  để giải quyết nước sinh hoạt, sản xuất cho xã Ba Cụm Nam.
Công trình hồ chứa nước Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam) đang được đầu tư để giải quyết nước sinh hoạt, sản xuất cho xã Ba Cụm Nam.

 

Danh thắng thác Tà Gụ tại xã Sơn Hiệp.
Danh thắng thác Tà Gụ tại xã Sơn Hiệp.
 
 
HẢI LĂNG - NHÂN TÂM