Công ty Cổ phần du lịch thế giới mới bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Năm, 21/11/2019, 20:27 [GMT+7]

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Thế Giới Mới


Địa chỉ: 92 đường 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0986.907690


GCN ĐKKD số 4201660042 do P.ĐKKD Khánh Hòa cấp ngày 25-9-2015.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

 

.

các thông tin tiện ích