Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Ba, 01/10/2019, 22:31 [GMT+7]

BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh An


Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, xa Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0773428337


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0008/NH do UBND huyện Ninh Hòa cấp ngày 7/5/2001.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

 

.

các thông tin tiện ích