09:11, 04/11/2020

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Ngọc Tuấn bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: Thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0906 310 655


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201787063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 13/04/2018.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Ngọc Tuấn


Địa chỉ: Thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0906 310 655


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201787063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 13/04/2018.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.