09:11, 04/11/2020

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Chế bản in Thùy Anh


Địa chỉ: Số 81 đường Phạm Phú Thứ, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0908 480 448


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201707773 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 14/09/2016.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Chế bản in Thùy Anh


Địa chỉ: Số 81 đường Phạm Phú Thứ, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0908 480 448


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201707773 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 14/09/2016.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.