11:11, 09/11/2020

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn - Xây dựng Phương Thành

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phương Thành


Địa chỉ: 07 Hoàng Hoa Thám, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200461615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 16-9-2014. Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phương Thành


Địa chỉ: 07 Hoàng Hoa Thám, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200461615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 16-9-2014. Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.