11:07, 01/07/2021

Hợp tác xã cơ khí sửa chữa ô tô Lộc Thọ bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ SỬA CHỮA Ô TÔ LỘC THỌ


Địa chỉ: 1017 đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0977.004.568 

BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ SỬA CHỮA Ô TÔ LỘC THỌ


Địa chỉ: 1017 đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0977.004.568


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0027-NT do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 1-7-2009.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.