10:05, 12/05/2021

Hợp tác xã Nuôi gà Hùng Nguyện bố cáo giải thể

Địa chỉ: Thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0857.756.972


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201807866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bố cáo giải thể hợp tác xã


Tên Hợp tác xã: Hợp tác xã Nuôi gà Hùng Nguyện


Địa chỉ: Thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0857.756.972


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201807866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Khánh Hòa cấp ngày 21/8/2018.


Nay Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể.