06:01, 08/01/2023

Ông Huỳnh Uy Viễn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Uy Viễn...

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Uy Viễn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm.
 
Ông Đinh Văn Thiệu
Ông Đinh Văn Thiệu trao quyết định cho ông Huỳnh Uy Viễn.
 
THIỆN TÂM