20:05, 28/02/2024

Sở Du lịch làm việc với Ninh Hòa và Vạn Ninh về định hướng phát triển du lịch 

XUÂN THÀNH

Ngày 28-2, Sở Du lịch tổ chức đoàn công tác làm việc với thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh về định hướng phát triển du lịch theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và một số sở, ngành của tỉnh.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh báo cáo về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch của địa phương; các dự án du lịch đang triển khai trên địa bàn; việc xây dựng các dự án du lịch cộng đồng. Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa kiến nghị Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan cần có sự hướng dẫn cụ thể về chuyên môn giữa các cơ quan, ngành cấp trên có liên quan trong công tác quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn thị xã nhằm khai thác tiềm năng du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch địa phương. Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh kiến nghị các sở, ngành hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án du lịch; Sở Du lịch hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá du lịch của huyện; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phát triển du lịch cộng đồng tại làng nghề Trầm hương Vạn Thắng…

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc với thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch đề nghị các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh về việc phát triển du lịch theo định hướng Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển du lịch của địa phương với lộ trình cụ thể, trong đó chú trọng đến phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đồng thời, các địa phương phải phối hợp với các sở, ngành để xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; tổ chức lễ công bố các điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn; tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương để đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách du lịch…

XUÂN THÀNH