19:14, 10/04/2024

Ninh Hòa: Tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

H.Đ

Sáng 10-4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giao thông vận tải đồng chủ trì buổi làm việc của Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh với UBND thị xã Ninh Hòa và các xã liên quan về tiến độ thực hiện Chương trình NTM năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Thị xã Ninh Hòa có 20 xã tham gia Chương trình NTM; đến nay đã có 16 xã được công nhận đạt chuẩn. Tuy nhiên, so với Bộ tiêu chí NTM giai đoạn này, thị xã còn 4 xã đạt đủ 19 tiêu chí, 5 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt hơn 10 tiêu chí. Năm 2024, có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là Ninh Tây và Ninh Thượng; 4 xã đăng ký đạt NTM nâng cao, gồm: Ninh Thân, Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Sơn; xã Ninh Quang đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu về: Quy hoạch, giao thông, trường học, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế. Thị xã và các xã đang tập trung triển khai hoàn thiện đối với các tiêu chí này.

Tại buổi làm việc, UBND thị xã kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ vốn đầu tư các dự án trường học năm 2023 và các năm tiếp theo với tỷ lệ 70% vốn ngân sách tỉnh và 30% vốn ngân sách thị xã; hỗ trợ 100% vốn thực hiện các dự án đầu tư cho các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 và năm 2025.

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng NTM của thị xã Ninh Hòa. Đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện chương trình, nhất là trong việc rà soát hoàn thiện đối với các chỉ tiêu, tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nhưng chưa đạt so với bộ tiêu chí giai đoạn này; tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch năm 2024. Các sở, ngành liên quan cần quan tâm sâu sát, kịp thời hỗ trợ, cùng với địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đoàn công tác cũng ghi nhận các kiến nghị của thị xã Ninh Hòa để báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ.

H.Đ