10:31, 20/03/2024

Thống nhất đề nghị công nhận huyện Diên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới

H.Đ

Sáng 20-3, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Diên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023. Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, 16/16 xã tham gia chương trình NTM của huyện Diên Khánh đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã NTM nâng cao, trên 90% người dân trên địa bàn hài lòng với kết quả xây dựng NTM của huyện.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Đối với bộ tiêu chí huyện NTM, đến nay, Diên Khánh đã đạt các nội dung, tiêu chí đảm bảo đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt huyện đạt NTM năm 2023. Các thành viên Hội đồng cũng đề nghị huyện quan tâm hơn nữa các chỉ tiêu liên quan đến xử lý rác thải, nước sạch trên địa bàn, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu, đòi hỏi của người dân.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Trung ương xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM đối với huyện Diên Khánh. Ông Trần Hòa Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

H.Đ