17:56, 22/02/2024

​​​​​​​Chương trình nông thôn mới: Xem xét gia giảm, nhưng vẫn bám sát mục tiêu

C.Đ

Chiều 22-2, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình và kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới (NTM) đến năm 2025.

Đồng chí Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp
Ông Trần Hòa Nam phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM và 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, các xã Diên Xuân, Diên Sơn, Diên Phú đã đạt NTM và NTM nâng cao; các xã còn lại đang hoàn tất hồ sơ để tỉnh xem xét công nhận. UBND huyện Diên Khánh cũng đang hoàn tất hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM năm 2023.

Theo kế hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh có 75/92 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 37 xã NTM nâng cao và 10 xã NTM kiểu mẫu; Vạn Ninh và Cam Lâm đạt chuẩn huyện NTM, Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, thành phố Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; toàn tỉnh không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh cần sớm ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, nhu cầu vốn đầu tư phát triển năm 2024 trên 547 tỷ đồng, năm 2025 là trên 225 tỷ đồng.

Trên tinh thần có sự điều chỉnh, gia giảm đối với thứ tự các xã, huyện đạt chuẩn nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch thực hiện chương trình NTM đến năm 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành, địa phương, ông Trần Hòa Nam đề nghị Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh tham mưu tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 2 năm 2024 và 2025 một cách cụ thể, chi tiết, theo từng nội dung, tiêu chí; đề nghị các xã, địa phương cấp huyện đăng ký thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung; các sở, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cùng với các địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực sở, ngành. Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tổ chức các cuộc họp vào các tháng: 3, 5, 7 và 8 để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc (nếu có) nhằm đảm bảo lộ trình, thời gian thực hiện kế hoạch trong năm. Đối với kết quả chương trình NTM năm 2023, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng xem xét, thẩm định trong tháng 3-2024.

H.Đ