21:40, 15/01/2024

Xã Vĩnh Hiệp: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

TIỂU MAI

Quá trình từ đạt chuẩn nông thôn mới - NTM (năm 2014) đến được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 (tháng 7-2023) của xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) là kết quả từ sự đồng thuận, nỗ lực của cả đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã.

Ngày càng phát triển 

Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, Vĩnh Hiệp nằm trong vùng dự án phát triển phía tây, vừa thực hiện chương trình xây dựng NTM và phát triển đô thị của thành phố. Việc tổ chức phát triển sản xuất theo tiêu chí NTM bị vướng về quy hoạch, môi trường; nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế. Xã có gần 3.600 hộ với hơn 12.000 nhân khẩu, nhưng chỉ 15% dân số sống bằng nghề nông; đất sản xuất nông nghiệp chỉ còn 4ha, nằm xen kẽ trong khu dân cư, không có hệ thống nước tưới tiêu. Xã còn tập trung phối hợp thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, như: nút giao thông Ngọc Hội, đường D30..., trong khi không có cán bộ, công chức chuyên trách về NTM. Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Nha Trang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Ban Quản lý NTM; phát động phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền; vận động nhân dân phát huy nội lực; quán triệt phương châm “dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước hỗ trợ”. Từ năm 2021 đến tháng 7-2023, xã được phân bổ hơn 15 tỷ đồng xây dựng NTM từ ngân sách thành phố và ngân sách xã; doanh nghiệp hỗ trợ 1,25 tỷ đồng; người dân đóng góp gần 450 ngày công lao động...

Đường Trần Hữu Duyệt thuộc địa bàn xã Vĩnh Hiệp hôm nay.
Đường Trần Hữu Duyệt thuộc địa bàn xã Vĩnh Hiệp hôm nay.

Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn, liên tổ ở xã đều được nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa và thường xuyên duy tu, sửa chữa. Hơn 60% số hộ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại; 35% làm các ngành nghề tự do; 5% chăn nuôi, trồng trọt. Đất cây xanh công cộng tại điểm dân cư nông thôn đạt hơn 4m2/người. Hình thức khám, chữa bệnh điện tử, từ xa đã được xã triển khai, ứng dụng. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả; cả 3 thôn đều có nhà văn hóa và khu thể thao thôn. Đến nay, chỉ số lao động có việc làm thường xuyên duy trì hơn 93%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 0,74% năm 2014 giảm còn 0,47% năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 53 triệu đồng/năm, tăng khoảng 20 triệu đồng so với năm 2014 và gấp 4,5 lần năm 2010. Nhiều khu đô thị, khu dân cư đã và đang được xây dựng như: Vĩnh Điềm Trung; Vĩnh Hiệp - Vĩnh Thái; tây Lê Hồng Phong... Ông Lâm Quốc Thịnh - Trưởng thôn Vĩnh Điềm Trung chia sẻ: “So với thời điểm năm 2014, xã đã thay đổi nhiều, nhà cửa khang trang kiên cố, hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, đời sống người dân ngày càng khá giả”.

Phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, từ thực tế xây dựng NTM và NTM nâng cao cho thấy, địa phương luôn chú trọng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng". Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành phố và các sở, ngành. Quá trình thực hiện phải kiên trì, lấy tuyên truyền, vận động là chính. Việc đạt chuẩn NTM nâng cao là tiền đề, động lực để xã tiếp tục duy trì độ bền vững của các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xã sẽ quan tâm kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao; chú ý thực hiện các chính sách an sinh xã hội; phối hợp tạo điều kiện cho hộ dân vay tín chấp để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng thêm 10% mức quy định NTM nâng cao. Xã cũng sẽ tập trung rà soát các công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu bổ sung vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để tranh thủ nguồn vốn thực hiện và chủ động bố trí, huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu của địa phương khi được phê duyệt…

Công viên ở khu vực 2 thôn Vĩnh Điềm của xã dành cho người dân thư giãn, tập thể thao.
Công viên ở khu vực 2 thôn Vĩnh Điềm dành cho người dân thư giãn, tập thể thao.

Ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, năm 2010, khi bắt đầu xây dựng NTM, xã Vĩnh Hiệp chỉ đạt 13/19 tiêu chí. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, NTM nâng cao. Đây là tiền đề để xã tiếp tục nỗ lực, chủ động nắm bắt cơ hội, phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu. Xã cần coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, gắn với phát huy thế mạnh địa phương; đổi mới sáng tạo hơn nữa, tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được nhưng còn thấp. Đồng thời, xã cần đẩy mạnh tuyên truyền; khai thác tốt tiềm năng và các nguồn lực, tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

TIỂU MAI