13:57, 27/12/2023

Xã Vĩnh Hiệp công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

TIỂU MAI

Sáng 27-12, UBND xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đại diện xã Vĩnh Hiệp đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Các tập thể được nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.
Các cá nhân được nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, xã Vĩnh Hiệp đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 26-4-2021 của Thành ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Nhờ triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm cao, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Xã được đầu tư xây dựng, nâng cấp về cơ sở hạ tầng. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 53 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo là 0,47%; hộ cận nghèo còn 1,48%. Chỉ số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 93%. Xã cũng quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả 10 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các cơ sở văn hóa được đầu tư xây dựng. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc...

Các tập thể được nhận giấy khen của UBND xã.
Các cá nhân được nhận giấy khen của UBND xã.

Dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

TIỂU MAI