17:17, 31/10/2023

Khẩn trương hoàn tất hồ sơ xét đạt chuẩn nông thôn mới

H.Đ

Ngày 31-10, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương về tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) tính đến tháng 10-2023.

Đến nay, toàn tỉnh có 63/92 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 14,28 tiêu chí/xã. Năm 2023, có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là: Diên Xuân (Diên Khánh), Cam Phước Tây (Cam Lâm); 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Diên Sơn, Diên Phú (Diên Khánh), Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Hưng, Ninh Đông (Ninh Hòa), Vạn Hưng (Vạn Ninh), Cam Thịnh Đông (Cam Ranh) và Vĩnh Thạnh (Nha Trang).

Đồng chí Trần Hòa Nam chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Trần Hòa Nam chỉ đạo tại cuộc họp

Qua tổng hợp từ các địa phương, khó khăn trong quá trình triển khai chương trình đó là trong thời kỳ xây dựng quy hoạch đã ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu, tiêu chí; một số tiêu chí có quy định mới, yêu cầu cao, các địa phương cần thêm thời gian để hoàn thành; một số tiêu chí không còn phù hợp, cần điều chỉnh…

Đối với tiến độ triển khai chương trình đến năm 2025, theo kết quả đạt được và kế hoạch đăng ký của các địa phương, cơ bản đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo lộ trình. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh xem xét đưa xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh) và xã Ninh Phước (Ninh Hòa) ra khỏi danh sách tham gia Chương trình NTM.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành, địa phương, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ các xã tham gia chương trình NTM năm 2023, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch năm 2024 và năm 2025, trong đó tập trung xây dựng lộ trình hoàn thành đối với từng xã, từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể. Tinh thần là tất cả các xã đều tham gia chương trình NTM. Đối với các xã vì điều kiện đặc thù, không thể hoàn thành đủ 19 tiêu chí NTM, cần xây dựng kế hoạch đạt đối với các tiêu chí có thể hoàn thành; giao Văn phòng điều phối NTM tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ xét đạt chuẩn NTM năm 2023, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chi tiết, cụ thể mục tiêu và lộ trình đạt chuẩn NTM đối với từng xã giai đoạn từ nay đến năm 2025 trong tháng 11.

H.Đ