10:21, 26/03/2024

Thống nhất đề nghị công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

H.Đ

Sáng 26-3, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao đã tổ chức họp thẩm định xét, đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, toàn tỉnh có 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Trong đó, vào tháng 1-2024, 3 xã ở Diên Khánh đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn. 8 xã còn lại gồm 1 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là Cam Phước Tây (Cam Lâm) và 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Vạn Hưng (Vạn Ninh); Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Đông (Ninh Hòa), Vĩnh Thạnh (Nha Trang); Cam Thịnh Đông (Cam Ranh).

Các thành viên hội đồng thảo luận trước khi bỏ phiếu.

Theo tổng hợp kết quả thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí, 8 xã này đều đã đạt 19/19 tiêu chí NTM, NTM nâng cao. Các hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn cũng đã được các địa phương hoàn thiện, 8/8 xã không có nợ xây dựng cơ bản, tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn 8 xã đối với kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao đáp ứng yêu cầu quy định, cả 8 xã không phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi thảo luận và giải thích một số vấn đề, 25/25 thành viên hội đồng tham gia cuộc họp đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với các xã này.

H.Đ