16:15, 11/04/2024

​​​​​​​TP. Nha Trang: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024

H.Đ

Sáng 11-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc của Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh với UBND TP. Nha Trang và các xã liên quan về tiến độ thực hiện chương trình NTM năm 2024. Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp.

TP. Nha Trang có 7 xã tham gia chương trình NTM, đến nay, 7 xã đều đã được UBND tỉnh ban hành quyết định đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, so với bộ tiêu chí giai đoạn này, hiện chỉ còn 2 xã (Vĩnh Thạnh và Vĩnh Hiệp) đạt đủ 19 tiêu chí. 5 xã còn lại đang tập trung hoàn thành đủ 19 tiêu chí trong năm 2024. Đồng thời, thành phố có kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố; có kế hoạch đảm bảo mục tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu đạt 5 m2/người vào quý III năm 2024. Trên cơ sở đó, thực hiện các thủ tục đề nghị xét, công nhận TP. Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2024.

Đoàn công tác làm việc với UBND TP. Nha Trang về Chương trình nông thôn mới
Đoàn công tác làm việc với UBND TP. Nha Trang về Chương trình nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, một số khó khăn trong quá trình triển khai cũng đã được nêu ra, trong đó các xã bị ảnh hưởng bởi tốc độ đô thị hóa, quỹ đất sản xuất nông nghiệp manh mún và thu hẹp dần; các xã hầu như không có ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; diện tích canh tác không đủ để đăng ký mã vùng trồng, cấp chứng nhận VietGAP; việc đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã phải vừa đảm bảo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa đạt tiêu chí đô thị theo định hướng phát triển thành phố Nha Trang gây khó khăn…

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND TP. Nha Trang chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã tham gia chương trình NTM tập trung rà soát, quyết liệt triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu TP. Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ NTM trong năm 2024. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, từng bước tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình NTM tại Nha Trang; nhất là tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các xã hoàn thành tiêu chí liên quan đến mô hình, hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện hiện nay. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đặt ra trong năm 2024, đoàn công tác cũng đề nghị UBND TP. Nha Trang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình NTM đến năm 2025, trong đó nêu rõ lộ trình chi tiết, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt và kế hoạch duy trì bền vững mức đạt chuẩn đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt.

H.Đ