VIDEO: Những điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1-7-2024
08:00, 21/04/2024