08:09, 15/09/2015

Thay thế Điều 165 Bộ luật Hình sự là thỏa đáng

Theo tôi, việc thay thế Điều 165 bộ luật hình sự bằng các tội danh cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý kinh tế là yêu cầu tất yếu nhằm tạo ra tính minh bạch của bộ luật hình sự; cụ thể hóa nguyên tắc công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm; ....

Theo tôi, việc thay thế Điều 165 BLHS bằng các tội danh cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý kinh tế là yêu cầu tất yếu nhằm tạo ra tính minh bạch của BLHS; cụ thể hóa nguyên tắc công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm; tránh sự tùy tiện của cơ quan tố tụng khi xử lý tội phạm, qua đó bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tránh oan sai.


Một số ý kiến cho rằng, nếu bỏ tội danh này sẽ dẫn tới nguy cơ bỏ lọt tội phạm vì chúng ta không thể lường hết được các trường hợp có thể xảy ra. Những lo ngại trên là hoàn toàn có cơ sở vì các mối quan hệ kinh tế - xã hội có sự biến đổi không ngừng và luôn phát sinh những cái mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải thay lối tư duy cũ “thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót”. Bất kỳ quy định nào cũng sẽ có mặt tích cực và hạn chế của nó. Đối với điều luật mà mặt hạn chế của nó nhiều hơn mặt tích cực, không còn phù hợp với thực tiễn thì chúng ta cần mạnh dạn thay đổi, có như vậy mới tạo ra được động lực phát triển của xã hội.


Mặt khác, trong Dự thảo BLHS (sửa đổi), về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế đã được cụ thể hóa trong 45 tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thuộc 3 nhóm lĩnh vực gồm (1) sản xuất, kinh doanh, thương mại; (2) thuế, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; (3) lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh đó, còn có một số điều khoản về các hành vi làm trái quy định trong quản lý, bảo vệ môi trường; hành vi cố ý làm trái của người có chức vụ, quyền hạn. Như vậy, nhìn chung các quy định trong dự thảo đã bao quát hầu hết các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội trong thực tiễn hiện nay. Đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới phát sinh mà luật chưa điều chỉnh thì Quốc hội hoàn toàn có thể bổ sung tội danh mới đó vào luật để đảm bảo rằng mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều sẽ được ngăn chặn và xử lý.


T.X.T