10:09, 17/09/2015

Góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Trên cơ sở kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự, Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) dự kiến bãi bỏ một số tội danh và bổ sung một số tội danh mới, cụ thể như sau:

. Vấn đề 8: Bãi bỏ và bổ sung một số tội phạm

 

Trên cơ sở kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS), Dự thảo BLHS (sửa đổi) dự kiến bãi bỏ một số tội danh và bổ sung một số tội danh mới, cụ thể như sau:


a) Các tội danh dự kiến bãi bỏ


Dự thảo BLHS (sửa đổi) dự kiến bãi bỏ 5 tội danh sau đây: tội hoạt động phỉ; tội tảo hôn; tội kinh doanh trái phép; tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế; tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quy chế hành chính.


Bạn đọc có thể góp ý theo 2 dạng ý kiến:


- Ý kiến đồng tình với dự thảo, vì cho rằng, đây là những tội danh không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Hơn nữa, trên thực tế hầu như các Tòa án chưa xét xử hoặc xét xử rất ít về các tội phạm này.


- Ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ tội kinh doanh trái phép, tội hoạt động phỉ vì có nguy cơ bỏ lọt tội phạm và việc giữ lại các tội này còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm.


b) Về việc bổ sung các tội danh mới


Dự thảo BLHS (sửa đổi) dự kiến bổ sung 37 tội danh mới sau đây:


- Tội khiêu dâm trẻ em; tội mua bán, chiếm đoạt mô, tạng, các bộ phận cơ thể người; tội đăng ký con nuôi, nhận cha, mẹ, con trái pháp luật; tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật; tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; tội vi phạm quy định về sử dụng điện; tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán; tội trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm; tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tội gian lận bảo hiểm y tế; tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tội vi phạm quy định về cạnh tranh; tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa, liên hồ chứa, đê điều và công trình phòng, chống thiên tai; tội vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông, các công trình về tài nguyên nước; tội tàng trữ trái phép cây giống cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc cây giống các loại cây khác có chứa chất ma túy; tội vận chuyển trái phép cây giống cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc cây giống các loại cây khác có chứa chất ma túy; tội mua bán trái phép cây giống cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc cây giống các loại cây khác có chứa chất ma túy; tội chiếm đoạt cây giống cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc cây giống các loại cây khác có chứa chất ma túy; tội rải đinh hoặc vật sắc, nhọn trên đường bộ; tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm dùng để tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; tội truy cập trái phép tài khoản ngân hàng của tổ chức, cá nhân chiếm đoạt tài sản; tội cố ý xâm phạm, tấn công vào trạm trung chuyển Internet quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu tên miền và hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh; tội cố ý gây nhiễu có hại; tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa về tài khoản ngân hàng; tội sản xuất mua bán, tàng trữ, lưu hành thẻ ngân hàng giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tội thiết lập, quản trị, điều hành website để kinh doanh trái phép tiền điện tử, dịch vụ, hàng hóa trên mạng máy tính; tội cưỡng bức lao động; tội bắt cóc con tin; tội cướp biển; tội vi phạm quy định về giam giữ; tội không tôn trọng tòa án; tội ra mệnh lệnh trái pháp luật; tội thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự gây hậu quả nghiêm trọng; tội vắng mặt trái phép; tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ.


Bạn đọc có thể góp ý theo 2 loại ý kiến sau:


- Ý kiến đồng tình với việc bổ sung các tội danh này và cho rằng, việc bổ sung này là tương đối bao quát các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền về an sinh xã hội, quyền sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


- Ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc bổ sung một số tội danh, ví dụ như: tội rải đinh hoặc vật sắc, nhọn trên đường bộ; tội trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm.


LÊ MINH