18:23, 13/05/2024

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực III

H.Đ

Ngày 13-5, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa do Tiến sĩ Phạm Văn Hồ, Trưởng Khoa Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị khu vực III) làm trưởng đoàn.

Đồng chí Hà Quốc Trị trao đổi với đoàn công tác
Ông Hà Quốc Trị trao đổi với đoàn công tác

Tại đây, các nhà giáo, nhà nghiên cứu của Học viện Chính trị khu vực III, trong đó có lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Hoàng Sa – Trường sa đã tìm hiểu, trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy và các sở ban ngành liên quan của tỉnh Khánh Hòa các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhất là đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên quần đảo Trường Sa; các chính sách mà Khánh Hòa đã và đang triển khai nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên quân và dân ở đầu sóng ngọn gió; công tác tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử ở Trường Sa; việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tại các xã, thị trấn trên đảo cũng như thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên huyện đảo Trường Sa thân yêu.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan, ông Hà Quốc Trị đã thông tin đến đoàn công tác về những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 36, ngày 22-10-2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó nhấn mạnh đến những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội gắn liền với quốc phòng an ninh trên quần đảo Trường Sa; việc triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và nuôi trồng hải sản xa bờ; đầu tư phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ số trong đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về biển của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản trên các vùng biển.

Ông Hà Quốc Trị cũng đã thông tin đến đoàn một số nét chính về đời sống, sinh hoạt, điều kiện cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, đời sống tinh thần của quân và dân trên quần đảo Trường Sa hiện nay cũng như định hướng phát triển Trường Sa trong những năm tới.

H.Đ