VIDEO: Báo chí với Trường Sa
GIA TUỆ 10:43, 21/06/2024