19:16, 03/10/2023

Hỏi - đáp chính sách, pháp luật: Có quyết định buộc thi hành bản án mới được áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hỏi: Bản án hành chính phúc thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu hủy quyết định hành chính của người khởi kiện thì cơ quan hành chính (người bị kiện) có được cưỡng chế thi hành quyết định hành chính ngay hay phải chờ sau khi tòa án ra quyết định buộc thi hành án hành chính thì mới được cưỡng chế thi hành quyết định hành chính?

(Nguyễn Dân, huyện Vạn Ninh)

Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì người phải thi hành án có thời hạn tự nguyện thi hành án là 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực; quá thời hạn này mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án trong trường hợp này là cơ quan hành chính có quyền gửi đơn đến tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 312 của Luật Tố tụng hành chính. Sau khi tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của tòa án thì cơ quan hành chính có thẩm quyền mới được áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính theo quy định của pháp luật.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ