20:37, 08/10/2023

Hỏi - đáp chính sách thuế

Hỏi: Công ty tôi có nhận 1 đơn hàng, bên bán đã xuất hóa đơn và hàng đã nhập kho. Tuy nhiên, khi kiểm tra, công ty phát hiện hàng không đúng quy cách nên muốn trả lại hàng cho bên bán. Vậy, khi trả lại hàng thì bên bán xuất hóa đơn trả hàng hay bên mua xuất hóa đơn trả hàng? 

(Một công ty tại TP. Nha Trang)

Trả lời: Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty đang tính nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi hoàn trả hàng hóa phải lập hóa đơn để giao cho người nhận.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa