22:46, 24/10/2023

Có quyền khởi kiện quyết định phê duyệt bồi thường hỗ trợ tái định cư

Hỏi: Hộ gia đình tôi bị Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo đó, chúng tôi  đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ trong quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng không đồng ý với chính sách tái định cư. Xin hỏi chúng tôi có được quyền khởi kiện một phần quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tái định cư  không?

Nguyễn Văn A. TP. Nha Trang)

Trả lời: Về vấn đề này, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai năm 2013 về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thì Nhà nước hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở. Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất ở thì tùy từng trường hợp cụ thể để xem xét hỗ trợ tái định cư.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông A. là quyết định hành chính và quyết định này ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của hộ gia đình ông A. nên hộ gia đình ông có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính này.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ