18:27, 30/10/2023

Hỏi - đáp chính sách, pháp luật: Vợ liệt sĩ lấy chồng khác có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

Hỏi: Mấy năm nay, mẹ tôi hưởng chế độ vợ liệt sĩ của cha tôi, nay bà chuẩn bị tái giá. Xin cho biết khi lấy chồng khác thì bà còn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như trước đây không?

Đỗ H. (TP. Nha Trang)

Trả lời: Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (ban hành năm 2020), thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng, gồm: Vợ hoặc chồng liệt sĩ; cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ.

Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác thì phải với điều kiện là nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống mới được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng (và chế độ bảo hiểm y tế). Không có được điều kiện nêu trên thì không còn được hưởng chế độ ưu đãi này.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng