15:54, 10/06/2024

Tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện Đề án 06

C. VÂN

Sáng 10-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” sau 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Đồng chủ trì hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa

Theo báo cáo của Bộ Công an, sau 1 năm triển khai Công văn số 452/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06, nhận thức, hành động của các cấp, ngành về chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng cơ bản có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, cả nước đã đơn giản hóa 763/1.084 thủ tục hành chính, đạt 70%. Tính đến hết tháng 4, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở địa phương đạt 47,8%, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023, ở bộ, ngành đạt 49,4%, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023… Tuy nhiên, việc triển khai Đề án 06 hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu; hạ tầng công nghệ còn nhiều bất cập; an ninh, an toàn bảo mật và nguồn lực thực hiện còn hạn chế... 

Tại Khánh Hòa, đến thời điểm này đã triển khai cung cấp 10/10 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu Đề án 06 thuộc thẩm quyền trách nhiệm của tỉnh; kết nối, tích hợp 8/9 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các chức năng theo quy định… Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 đảm bảo theo lộ trình; kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tồn tại, trong đó khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1-7-2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử… Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử...

C. VÂN