18:06, 14/07/2023

Xét công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với 8 xã

H.Đ

Sáng 14-7, Hội đồng thẩm định xét đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp thẩm định, xét công nhận đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2022. Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2022 toàn tỉnh có 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Ninh Thượng (Ninh Hòa), Diên Đồng (Diên Khánh), Vạn Long (Vạn Ninh) và 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Ninh Đông (Ninh Hòa), Vĩnh Hiệp (Nha Trang), Diên Phước, Diên Lạc (Diên Khánh), Vạn Phú (Vạn Ninh).

Đồng chí Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện. Theo đó, hầu hết các xã đã cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, vì các nguyên nhân khách quan, nhiều xã chưa đạt tiêu chí quy hoạch (do quy hoạch cao hơn mới được phê duyệt); hoặc các chỉ tiêu, tiêu chí phát sinh trong Bộ tiêu chí mới, các địa phương chưa có đủ thời gian để hoàn thành, chẳng hạn như các chỉ tiêu về truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, giấy chứng nhận VietGAP, tổ khuyến nông, tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe, sổ khám chữa bệnh điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến...

Tại cuộc họp, hội đồng cơ bản thống nhất đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận đối với 2 xã NTM và 4 xã NTM nâng cao. 2 xã còn lại tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, minh chứng để hội đồng tỉnh xem xét, thống nhất.

H.Đ