Nha Trang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 22-11-2016 của Thành ủy Nha Trang về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016 - 2021, nhiều chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa có kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, thị trấn năm 2019.

Khánh Hòa giảm hạng chỉ số cải cách hành chính

Sáng 19-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Ở điểm cầu Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự.

 
.

các thông tin tiện ích