Công bố 3 thủ tục hành chính về lĩnh vực hạ tầng giao thông

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương: Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng

Năm nay, Sở Công Thương đặt chỉ tiêu phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở đạt hơn 80%. Để đạt được chỉ tiêu trên, sở đã có nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Trao đổi về vấn đề này, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 
.

các thông tin tiện ích