Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Nhiều kết quả nổi bật

Hơn 20 năm kể từ khi tỉnh thí điểm mô hình một cửa, trải qua nhiều lần cải tiến, hoàn thiện, hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh đã được nâng lên đáng kể.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 11-6, tổ kiểm tra số 2 - đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa năm 2021 tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Ngày 9-6, Tổ kiểm tra số 2 - Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2021 tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng.  

 
.

các thông tin tiện ích