Sở Giáo dục và Đào tạo: Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính của sở năm 2020.

Xây dựng chính quyền điện tử gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy

Sáng 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo CPĐT, chính quyền điện tử các Bộ, ngành, địa phương, Tại điểm cầu Khánh Hòa...

Năm 2020, Sở Tư pháp phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tiếp tục dưới 1%

Năm nay, Sở Tư pháp phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tiếp tục duy trì dưới 1%; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị đạt tối thiểu 80%.

 
.

các thông tin tiện ích