Nha Trang: Năm 2019, phấn đấu chỉ số hài lòng đạt tối thiểu 80%

Chiều 12-4, UBND TP. Nha Trang tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh: Mở rộng "phủ sóng"

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (viết tắt là trung tâm) chính thức khai trương, đưa vào vận hành ngày 31-8-2018. Qua gần nửa năm hoạt động, lượng hồ sơ trực tuyến tăng dần, cho thấy độ "phủ sóng" của trung tâm đang mở rộng.

Chỉ số hài lòng ở các sở, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện: Đã được cải thiện

Năm 2018, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện tăng đáng kể. Chỉ số hài lòng (SIPS) trung bình đối với các khối cơ quan đạt 80,51%, tăng 4,15% so với năm 2017, vượt mục tiêu 78% mà UBND tỉnh đề ra.

 
.

các thông tin tiện ích