Phê duyệt xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định Phê duyệt, công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PARI) và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.  

Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2018

Năm 2018, việc triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC trên phần mềm Hệ thống quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp được mở rộng tới tận UBND cấp xã.

Công tác cải cách hành chính năm 2018: Nhiều kết quả khả quan

Với nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2018, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính.  

 
.

các thông tin tiện ích