Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động cấp xã: Hiệu quả bước đầu

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cấp xã, đến nay, hầu hết UBND xã, phường, thị trấn đã được cấp chứng chỉ đáp ứng yêu cầu. Khánh Hòa là một trong những địa phương hoàn thành việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động của 100% cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến xã.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 11-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 
.

các thông tin tiện ích