Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3: Còn nhiều khó khăn

Với những giải pháp đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, kết quả giải quyết của Sở Tư pháp đã được trung ương ghi nhận. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu về dân cư năm 2019

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban chỉ đạo 896) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2019.

Triển khai cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân"

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân". Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan được giao chủ trì) cho biết...

 
.

các thông tin tiện ích