Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ: Họp phiên thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ: Họp phiên thứ nhất
Sáng 8-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.