Kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020: Tăng 5 đơn vị xếp hạng Tốt

Năm 2020, trong số 44 cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng, có 29 cơ quan, đơn vị xếp hạng Tốt, tăng thêm 5 đơn vị so với năm 2019.

Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020

Chiều 12-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh để thông qua chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh  năm 2020.

Thực hiện công tác cải cách hành chính: Còn nhiều vướng mắc

Năm 2020, với rất nhiều nỗ lực, Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng cho thấy còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ.

 
.

các thông tin tiện ích