Phê duyệt 4 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.  

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2020 - 2021 đối với các đơn vị trực thuộc sở.

Nha Trang: Nhiều giải pháp phục vụ người dân

Hơn 10 năm qua, UBND TP. Nha Trang đã tiên phong thí điểm 3 mô hình giải quyết thủ tục hành chính, từ đó được áp dụng toàn tỉnh, đem lại chuyển biến căn bản về phương thức làm việc của cơ quan hành chính.

 
.

các thông tin tiện ích