Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai.

Từ 0 giờ ngày 1-9, bình chọn video clip dự thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh

Kể từ 0 giờ ngày 1-9, Ban Tổ chức Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 5 - năm 2021 chính thức triển khai bình chọn video clip mô hình, sáng kiến tham dự Vòng sơ khảo cuộc thi. Thời gian kết thúc bình chọn là 24 giờ ngày 15-9.

 
.

các thông tin tiện ích