Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Chiều 18-5, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng.

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.  

Đưa vào vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25-12-2021 của Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ Bộ Công an,...

 
.

các thông tin tiện ích