Tập huấn triển khai quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2023 Tập huấn triển khai quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2023
Chiều 9-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2023. Đây là hội nghị tập huấn công tác cách hành chính đợt 2 - năm 2023.