11:09, 08/09/2023

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ: Họp phiên thứ nhất

N.V

Sáng 8-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự phiên họp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang họp trực tuyến với các địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang họp trực tuyến với các địa phương.

Từ nay đến cuối năm, tổ công tác do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về quy định, TTHC; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC; thành lập tổ công tác rà soát, cải cách TTHC của các bộ, cơ quan. Đặc biệt, rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC…

Đồng chí Lê Hữu Hoàng tham gia phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.
Ông Lê Hữu Hoàng tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, 100% TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp (trừ các TTHC đặc thù theo quy định); 100% TTHC sau khi công bố đều được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; các phản ánh, kiến nghị được kịp thời tiếp nhận, xử lý. 8 tháng qua, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa đạt 60,45%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng hồ sơ tiếp nhận đạt 46,34%. Toàn tỉnh phát sinh hơn 84.000 lượt giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng. UBND tỉnh đề nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc do một số bộ, ngành công bố TTHC chưa kịp thời; một số chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn cao, có số liệu ở mức 100%, chưa khả thi; việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống chuyên ngành còn hạn chế...

N.V