21:50, 16/10/2023

Tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

N.V

Sáng 16-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ hai của tổ công tác, tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phiên họp đã tập trung phân tích 9 nguyên nhân của các tồn tại và 14 giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Văn phòng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, 9.200/11.956 bộ phận một cửa đã triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Có 24 địa phương hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử; 15 bộ, ngành và 63 địa phương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC… Tại Khánh Hòa, ngày 30-9, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động; tiếp nhận, trả kết quả (trực tiếp, trực tuyến) đối với 1.595 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. 9 tháng qua, toàn tỉnh tiếp nhận gần 411.000 hồ sơ TTHC; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 46,03%; thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt gần 18.600 lượt với hơn 96 tỷ đồng…

N.V