15:21, 11/10/2023

Tập huấn nghiệp vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính

N.V

Sáng 11-10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ chủ trì. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện với sự tham dự của các lãnh đạo, chuyên viên, công chức theo dõi công tác cải cách, kiểm soát TTHC. Tại điểm cầu UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị 

Trong 1 ngày, đại diện Cục Kiểm soát TTHC đã giới thiệu tổng quan về kiểm soát TTHC; hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các đại biểu còn được giới thiệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được phê duyệt theo Quyết định số 766, ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085, ngày 15-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Hội nghị cũng thảo luận những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác này tại các đơn vị, địa phương.

N.V