14:33, 24/10/2023

Nha Trang: Kết quả cải cách hành chính 10 tháng đạt khả quan

T.M

Sáng 24-10, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TP. Nha Trang họp rà soát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng của thành phố. Kết quả rà soát cho thấy, thành phố có nhiều chỉ số thực hiện đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, đến hết tháng 9, thành phố giải ngân hơn 281 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch vốn mà tỉnh phân cấp, vượt 29% so số cam kết giải ngân với tỉnh và bằng 75% kế hoạch vốn thành phố giao, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 15-12-2022 đến 8-10-2023, UBND thành phố giải quyết gần 10.500 hồ sơ; tỷ lệ đúng và sớm hạn 99,23%; trễ hạn 0,77%, giảm 0,13% so với số thống kê đến tháng 7; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 69,6% (chỉ tiêu giao 45%); phát sinh hơn 2.900 hồ sơ thanh toán trực tuyến với tổng số tiền hơn 1,25 tỷ đồng. UBND cấp xã giải quyết hơn 68.000 hồ sơ; đúng và sớm hạn 99,91%, trễ hạn 0,09%; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 62,64% (chỉ tiêu 35%); phát sinh hơn 17.000 hồ sơ thanh toán trực tuyến với hơn 1,36 tỷ đồng. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về sáp nhập các tổ dân phố theo quy định và Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025…

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố kết luận cuộc họp.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang kết luận cuộc họp.

Từ nay đến hết năm, thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và một số tiêu chí chưa đạt; nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm triển khai thí điểm mô hình Giải quyết thủ tục hành chính không giấy hẹn tại UBND cấp xã để đề xuất thành phố nhân rộng…

T.M